Stručni skupovi / 11. veljače 2013.

Jezično-komunikacijska kompetencija odgojno-obrazovnih radnika (u predškolskim ustanovama)

Razina i vrsta stručnog skupa:Lokalna, županijska, međužupanijska – po pozivu predškolske ustanove

Namjena: Odgojitelji i stručni suradnici u predškolskim ustanovama

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Srednjaci“,  Zagreb

Broj polaznika: po pozivu

Rok prijave: prijava obvezna na www.ettaedu.eu

Predavači: Tihana Radojčić, prof.; mr. sc. Inga Seme Stojnović

Ciljevi: Sudionice će:

  • osvijestiti i utvrditi važnost jačanja jezično-komunikacijske kompetencije
  • smanjiti raskorak između lingvističke i komunikacijske kompetencije
  • utvrditi odnos između standardnog i drugih idioma materinskog jezika
  • osvijestiti važnost uloge odgojitelja kao jezičnog modela

Oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice, skupni rad, samostalan rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Voditelji:

Tihana Radojčić, prof., viša savjetnica i pomoćnica ravnatelja
mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica