Stručni skupovi / 3. siječnja 2013.

Stažiranje i polaganje stručnog ispita – opći dio

Razina i vrsta stručnog skupa: regionalni

Namjena: Odgojno-obrazovni radnici pripravnici u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima koji će biti prijavljeni za polaganje stručnoga ispita u ispitnom roku od 15. travnja do 1. lipnja 2013. (OŠ) odnosno 10. veljače do 10. travnja 2013. (SŠ)

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Bol“ Split (Hrvatskih iseljenika 10)

Broj polaznika: 120

Rok prijave: Obavezna online prijava do 28. siječnja 2013.na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Tihana Radojčić, prof., voditeljica Odjela za opće poslove i pomoćnica ravnatelja, Dubravka Težulat, dipl. iur., voditeljica Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova – tajnica Agencije, Jasna Pandžić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik, dr. sc. Srećko Listeš, viši savjetnik za hrvatski jezik

Ciljevi: Pripravnici će:

  • upoznati se s pravima i obvezama tijekom ostvarivanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita
  • upoznati se s kriterijima vrednovanja pisanoga rada na stručnom ispitu s jezičnog stajališta

Oblici rada: predavanja, okrugli stol, radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Voditelj

Tihana Radojčić, prof., voditeljica Odjela za opće poslove i pomoćnica ravnatelja
tihana.radojcic@azoo.hr
01/2785-058