Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Srijem 2016.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti, geografije, glazbene i likovne umjetnosti i kulture, učiteljima razredne nastave, odgajateljima u vrtićima.

Mjesto održavanja: Vukovar, Strukovna škola Vukovar

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 12. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Novica Gajić, Siniša Đuričić, Bojan Lazić, Ranko Pecikozić

Ciljevi: sudionici će se upoznati sa velikim srijemskim slikarom, upoznati se sa položajem Srijema danas i u vrijeme Habzburga, kao i folklornim elementima Srijema.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse,; individualni, grupni, rad u paru, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viši savjetnik: dr.sc. Borislav Đekić
telefon: 031 284-912