Stručni skupovi / 1. lipnja 2016.

Sola Scriptura u suvremenom kontekstu nastave vjeronauka

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima baptističkog i evanđeoskog vjeronauka u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Baptistička crkva Zagreb, Radićeva 30

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 17. rujna 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: mr. sc. Danijel Berković, Timothy I. Špičak, dipl. teolog

Ciljevi:

Vjeroučitelji će:

  • osvježiti i proširiti svoje poznavanje mjesta i uloge Biblije od doba njezina nastajanja, preko razdoblja Reformacije, pa sve do suvremenog doba,
  • promišljati reformacijsko načelo Sola Scriptura u kontekstu suvremene nastave vjeronauka,
  • razvijati svoje pedagoške kompetencije sudjelujući u grupnom kreiranju projektnog dana „Druženje s Biblijom“ povodom Dana Reformacije,
  • dobiti poticaje za trajni rad na izgradnji svog stručnog identiteta. 

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Dolazak na skup obvezno prijaviti i na sljedeće adrese: savez@baptist.hr i epcrh@zg.t-com.hr

Voditelji:

Svjetlana Mraz, dipl. teolog, SBC u RH
telefon: 01/ 481316801/ 4813168 
 
Lidija Stojković, dipl. vjeroučitelj, EPC u RH
telefon: 091/ 7326183
 
Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik za vjeronauk
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 051/ 352 070051/ 352 070