Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Socio-emocionalne kompetencije u suvremenom kurikulumu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima srednjih škola Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.

Mjesto održavanja: Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Trg Ruđera Boškovića 5a, Slatina

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 25. ožujka 2019.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Ana Kurtović, doc. dr. sc. Goran Livazović, Ljubica Pofuk, Ivana Biljan

Ciljevi:  

  • definirati temeljne sastavnice socijalno-emocionalnog razvoja u suvremenom kurikulumu,
  • klasificirati dimenzije socijalno-emocionalnih kompetencija u odgoju i obrazovanju,
  • objasniti važnost poticanja socijalno-emocionalnog razvoja u odgojno-obrazovnom okruženju, 
  • primijeniti uspješne modele suvremenog kurikuluma socijalnih kompetencija i odnosa u školi,
  • iskazati osobne kvalitete promicanja partnerskih odnosa i uspješnije suradnje u odgojno-obrazovnom radu,
  • prepoznati aspekte situacije u razredu koja utječe na reakcije učenika,
  • prepoznati i imenovati emocije kod učenika na temelju njihove verbalne i neverbalne komunikacije,
  • komunicirati razumijevanje emocija i potreba učeniku.

Metode i oblici rada: predavanje, rad na primjeru, rad u grupama, rasprava, demonstracija

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO).

Napomena:

Voditelj:

Ivana Biljan, prof.,

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge,

predstojnica Podružnice Osijek

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek

Telefon: 031 284-901

E-mail: ivana.biljan@azoo.hr