Stručni skupovi / 8. kolovoza 2015.

Socijalnopedagoški programi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskoga profila – socijalnim pedagozima zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja (u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima) Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i istočnog dijela Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: OŠ Vladimira Nazora, Gajeva 24, Daruvar

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 25. studenoga 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., socijalni pedagozi navedenih županija

Ciljevi: sudionici će se upoznati s evaluiranim socijalnopedagoškim programima i uzajamno prezentirati programe koje provode.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr