Stručni skupovi / 30. rujna 2015.

Socijalnopedagoški mozaik

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskoga profila – socijalnim pedagozima Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Međimurske županije te Grada Zagreba, zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja (u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima)

Mjesto održavanja: Krapinske Toplice

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 5. listopada 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr.sc. Nivex Koller-Trbović, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, doc. dr. sc. Valentina Kranželić i istaknuti praktičari

Ciljevi: sudionici će se upoznati s najnovijim postavkama socijalne pedagogije, osuvremeniti svoja znanja, razmijeniti iskustva, upoznati se s programima iz socijalno pedagoške riznice 

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, panel diskusija, okrugli stol, rasprava, primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/278513101/2785131 
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr