Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Socijalna kultura škole i nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima srednjih škola Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije

Mjesto održavanja: Gimnazija Požega, ulica Dr. Franje Tuđmana 4/A, Požega

Broj polaznika: 70

Rok prijave: Obvezna online prijava do 8. ožujka 2017. na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović, mr. spec. školske i predškolske psihologije Dejana Varnica,stručna suradnica mentorica, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Renata Ozorlić Dominić i Ivana Biljan, stručni suradnici mentori i savjetnici

Ciljevi:

  • oblikovati misiju, viziju, ciljeve i vrijednosti kulture škole
  • prikazati integraciju i partnerstvo u odgoju i obrazovanju: sukonstruktivni pristup kurikulumu iz perspektive učenika, nastavnika, struč. suradnika, ravnatelja, roditelja i zajednice
  • identificirati implicitnu i eksplicitnu pedagogiju i kulturu škole: kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi, skriveni i lokalni kurikulum, klima i ozračje, stil nastavnika i strategije učenja
  • ispitati transformacijski i emancipacijski karakter suvremene kulture škole i nastave
  • prepoznati i razlikovati specifičnosti učenika s teškoćama u razvoju
  • razumjeti važnost procjene potreba, želja i interesa učenika s teškoćama u razvoju
  • planirati načine praćenja i vrednovanja učenika s teškoćama u razvoju
  • proširiti znanja i koristiti mogućnosti europskih projekata i Programa Pestalozzi u profesionalnom razvoju
  • unaprijediti kompetencije za kreativne promjene u radu pedagoga.

Oblici rada: Interaktivna predavanja, rad u iskustvenim skupinama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena: /

Voditelj:

Ivana Biljan, prof.,
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
predstojnica podružnice Osijek
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-901