Stručni skupovi / 18. prosinca 2017.

Smjernice za oblikovanje kreativnog odgojno obrazovnog okruženja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima psiholozima u odgojno obrazovnim ustanovama iz Istarske, Primorsko – goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Novigrad – Cittanova, Zajednica Talijana

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 9. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Todd Lubart, izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić, Vilma Bednar, prof., Mladinov Valentina, prof.

 • Ciljevi:
  • Razumjeti odrednice poticajnih odgojno-obrazovnih okruženja za razvoj kreativnosti
  • Analizirati komponente škole stvaralaštva Novigradsko proljeće iz Novigrada i
  • Vrtića u šumi, projekta Znanstveno edukacijskog centra iz Višnjana
  • Objasniti rezultate ispitivanja raznih domena kreativnosti primjenom testa EPoC  za
  • mjerenje potencijalne kreativnosti
  • Razlikovati kriterije za procjenu učinkovitosti programa rada s darovitima

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup se održava u suorganizaciji Centra za poticanje darovitosti Rijeka i Agencije za odgoj i obrazovanje. Kontakt osoba: izv. prof. dr.sc. Darko Lončarić, Učiteljski fakultet u Rijeci, tel. 051 265 804, e-pošta: dloncaric@uniri.hr

Voditelj: viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, prof.
telefon: 051/ 317 691