Stručni skupovi / 14. siječnja 2013.

Igra u ranom djetinjstvu

Razina i vrsta stručnog skupa: Europska konferencija Svjetske organizacije za obrazovanje u ranom djetinjstvu

Namjena: Odgojitelji, stručni suradnici i ostali čiji interes je vezan uz područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Mjesto održavanja: Zagreb (Gradska skupština i Učiteljski fakultet)

Broj polaznika: 200

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ od 15.2.2013. do 15.4.2013. godine

Predavači: dr Elly Singer, University of Amsterdam, Nizozemska, dr Ingrid Pramling Samuelsson, University of Gotheburg, Švedska, dr Natalia Rhyzova, University of Moscow, Rusija, dr Ingrid Engdahl, University of Stockholm, Švedska, dr Nectarios Stellakis, University of Patras, Grčka, dr.sc. Biserka Petrović Sočo, Učiteljski fakultet Zagreb, dr.sc. Renata Miljević Riđički, Učiteljski fakultet u Zagrebu, dr.sc Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet u Zagrebu Praktičari i znanstvenici iz Hrvatske, te Francuske, Norveške, Ukrajine, Turske, Portugala, Grčke, Švedske, Poljske, Latvije, Bruneja

Ciljevi: Stjecanje novih saznanja o igri u ranoj dobi kao poticaju spoznajnog, emocionalnog, socijalnog i fizičkog razvoja. Stjecanje saznanja o razlikama u igri djece među europskim narodima. Stjecanje saznanja o različitim pristupima dječjoj igri u europskim zemljama. Saznanja o igri kao preduvjetu komunikacije. Stjecanje saznanja i vještina različitih načina podržavanja i poticanja igre. Stjecanje saznanja o igri kao terapeutskom sredstvu u ranoj dobi.

Oblici rada: Izlaganja i radionice.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Dodatne informacije moguće je dobiti na web stranici konferencije www.omep.hr