Stručni skupovi / 1. srpnja 2013.

Računalo u školi XVII. – Informacijsko obrazovanje za društvo koje se mijenja

Razina i vrsta stručnog skupa: Trodnevni državni skup, Savjetovanje

Namjena:Program je namijenjen učiteljima, nastavnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Hoteli Solaris, Šibenik

Broj polaznika:  400

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 25. rujna  2013. godine

Predavači: Predstavnici fakulteta, visokih učilišta, CARNeta i ostalih dionika i partnera u obrazovanju iz RH i Europe; Učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola (prijavljeni radovi) Stručnjaci iz područja ICTa

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

Sudionici će:

  • upoznati različite mogućnosti primjene informatičko komunikacijske tehnologije  u obrazovanja
  • upoznati najnovije inicijative u EU iz područja primjene informatike i ICT u obrazovanju
  • steći znanja o metodologiji pripreme i izrade projekata (na lokalnoj i Europskoj razini)
  • steći znanja kako učenike pripremiti za aktivno sudjelovanje u izradi projekta
  • proširiti znanja o Zaštiti autorskih prava i problemima plagiranja
  • biti upoznati s projektom digitalizacije nastavnih materijala
  • upoznati mogućnosti korištena open source strategija i programskih rješenja
  • raspravljati i educirati se o vršnjačkom nasilju na Internetu
  • steći znanja iz područja programiranja (Python)

Metode rada: Predavanja, radionice, timski i samostalni rad sudionika, okrugli stolovi

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: 

Program i detaljne informacije vezane za skup te rezervaciju smještaja sudionika bit će objavljene na stranici www.hdpio.hr Sudionici uplaćuju godišnju članarinu za HDPIO u iznosu od 300 kn

Voditelj: 

HDPIO – Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja, Zagreb, Ilica 42,
Prof. dr. sc. Nenad Prelog, Sveučilište u Zagrebu
Tel: 091/561 7227