Stručni skupovi / 4. lipnja 2013.

Edukacija za građansku pismenost

Razina i vrsta stručnog skupa: Za nastavnike i učitelje iz cijele Republike Hrvatske koji već imaju nekih iskustava u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja. 

Namjena: Nakon prošlogodišnje pilot edukacije „Građanska pismenost“ koju su nastavnici ocijenili uspješnom i potrebnom, GONG nastavlja razvijati stručna usavršavanja učitelja i nastavnika kao ključnih aktera u procesu unapređenja građanskog odgoja i obrazovanja. Cilj Edukacije za građansku pismenost je doprinos razvoju građanskih, društvenih i političkih kompetencija samih nastavnika te osposobljavanje za kvalitetnije poučavanje građanskog odgoja i obrazovanja u školi, s osobitim naglaskom na političku dimenziju. Očekivani ishod edukativnog programa je pripremljenost nastavnika za poučavanje učenika aktivnom građanstvu, razumijevanju društvenih i političkih procesa te ulozi medija i Europske unije u društvenom i političkom životu.

 Mjesto održavanja: IMPACT – Europski centar za međusektorsku suradnju, Put Stanova bb, 23000 Zadar

Broj polaznika: 15

Rok prijave: 14. lipnja 2013.

Predavači: Berto Šalaj, profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Martinom Horvat, prof. socijalna pedagoginja, voditeljicom Edukacijskog centra GONG-a; Marinom Škrabalo i Goranom Čularom.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: Pripremljenost nastavnika za poučavanje učenika aktivnom građanstvu , razumijevanju društvenih i političkih procesa te ulozi medija i EU u društvenom i političkom životu. Program doprinosi razvoju građanskih, društvenih i političkih kompetencija samih nastavnika te ih osposobljava za kvalitetnije poučavanje građanskog odgoja i obrazovanja u školi.

 Metode rada: Uz korištenje prezentacija i izlaganja, naglasak će biti na participativnim i iskustvenim metodama primjenjivim u nastavi:

  • Prezentacije i izlaganja
  • Rasprave
  • Rješavanje problemskih vježbi u manjim skupinama
  • Interaktivne vježbe

Vrednovanje:Evaluacija sudionika te potvrda o sudjelovanju.

Napomena: Mogućnost odgode skupa na 26. i 27. lipnja 2013.

Voditelj:

Berto Šalaj, predsjednik Vijeća GONG-a i profesor na fakultetu političkih znanosti u Zagrebu