Stručni skupovi / 21. prosinca 2012.

E-tečaj za e-mentore

Razina i vrsta stručnog skupa: Online tečaj uz podršku mentora, 5 – tjedni tečaj stručnog usavršavanja

Namjena: Osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje poslova online mentora tečajeva u Moodleu (nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola te visokoškolskih ustanova članica CARNeta, sve županije).

Mjesto održavanja: Online tečaj uz podršku mentora

Veljača, ožujak, svibanj, listopad, studeni 2013. (tečajevi počinju prvu srijedu u mjesecu, u slučaju promjene ćemo vas obavijestiti)

Broj polaznika: Grupa polaznika CARNetovog online tečaja može imati min. 8 do maksimalno 15 polaznika. Ukoliko prilikom zatvaranja prijava (48 sati prije početka tečajeva) bude prijavljeno manje od 8 polaznika za pohađanje nekog od tečajeva, CARnet ima pravo otkazati održavanje dotičnog tečaja u tom mjesecu. Nakon što se za određeni tečaj prijavi 15 polaznika, online prijave za taj tečaj se zatvaraju i više nije moguće prijaviti pohađanje dotičnog tečaja u tom mjesecu.

Rok prijave: Prijave na online tečaj otvaraju se mjesec dana prije početka održavanja tečaja te se zatvaraju 48 sati prije početka tečaja. Prijave za  pojedini tečaj potrebno je napraviti na:    www.carnet.hr/moodle_loomen/prijava i www.ettaedu.eu

Predavači: CARNetovi online mentori

Ciljevi: Cilj je tečajem uvesti polaznika u online nastavno okruženje u kojem će on moći prepoznati i dati kvalitetan odgovor na izazove e-obrazovanja te definirati prednosti i mane glavnih e-komunikacijskih alata. Nakon tečaja polaznici će moći obavljati poslove online mentora – napisati pozdravnu poruku, moderirati upoznavanje polaznika s mentorom i ostalim polaznicima, te upravljati tečajem i vremenom – odrediti prioritete. E-mentor će znati motivirati polaznike na aktivno sudjelovanje u nastavi, uspješno moderirati ekscesne situacije te izraditi jasnu i poticajnu povratnu informaciju.

Oblici rada: Tijekom održavanja tečaja polaznici sudjeluju u brojnim aktivnostima sličnim onima koje će kasnije sami provoditi kao mentori: diskusije na relevantne teme, grupni radovi (pravila za kvalitetnu online komunikaciju, prednosti i mane pojedinog komunikacijskog alata i dr.), izrada pripreme za tečaj i pozdravne poruke, studija slučaja, moderiranje foruma, ocjenjivanje kolega i drugo.

Vrednovanje: Tečaj se sastoji od 10 cjelina koje se boduju, a svaka od njih donosi 10 bodova. Osim toga, uključuje 4 pojedinačne i 3 grupne aktivnosti u forumu, a polaznici i mentor mogu putem padajućeg menija ocjenjivati poruke kolega. Na kraju prve i druge polovine tečaja mentor te poruke sumira u ocjenu. Također, uz bodovanje cjelina i ocjenjivanje poruka na forumu, znanje se vrednuje i pomoću dva ispita s ABC pitanjima.

Polaznici koji uspješno završe CARNetov online tečaj u okviru mjesec dana od dana završetka tečaja dobivaju uvjerenje o uspješno završenom tečaju. Uvjerenje se polaznicima dostavlja u elektroničkom obliku na adresu e-pošte koju su upisali prilikom prijave na tečaj. Potvrda o sudjelovanju na stručnom usavršavanju s navedenim trajanjem programa (AZOO).

Napomena: Pravila o pohađanju CARNetovih online tečajeva polaznicima su dostupna na adresi ftp://ftp.carnet.hr/pub/CARNet/docs/rules/CDA0048.pdf.

Dodatne informacije koje polaznicima mogu olakšati sudjelovanje na online tečajevima nalaze se na adresi: http://www.carnet.hr/moodle/pitanja_i_odgovori.

Voditelji

Viktorija Hržica, prof.,
viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 905