Stručni skupovi / 22. travnja 2013.

Seminar za povjesničare u organizaciji CDRSEE-a

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

 

( http://www.cdsee.org/ ).

 

Mjesto održavanja: Pula, hotel Brioni

 

Broj polaznika: 25

 

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 13. svibnja 2013.

 

Predavači: dr. sc. Snježana Koren, Ivan Dukić, prof.,  Krešimir Erdelja, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • dobiti četiri povijesne čitanke u izdanju CDRSEE-a (Osmansko Carstvo, Nacije i države u jugoistočnoj                        Europi, Balkanski  ratovi, Drugi svjetski rat) te se upoznati s mogućnostima njihova korištenja kao dodatnog materijala u nastavi.
  • na temelju povijesnih izvora utvrditi da se povijest svakoga naroda zasebno, ali i povijest cijele regije, ne treba promatrati kao kontinuiranu, homogenu i harmoničnu. U čitankama su u jednakoj mjeri prikazane podjele, sukobi i različite perspektive, kao i zajednički, objedinjujući elementi.
  • biti upoznati s načinima poučavanja učenika o razlikama i sukobima.
  • biti upoznati s primjerima povijesnih izvora pomoću kojih će kod učenika moći razvijati kritičko mišljenje. Ovaj se cilj može najbolje postići korištenjem različitih verzija svjedočenja o istom događaju/procesu/osobi.
  • radom s povijesnim izvorima dodatno osvijestiti važnost usvajanja određenih vještina u nastavnom procesu, a ne samo znanja.
  • uočiti da im dio povijesnih izvora koje donose ove čitanke omogućuje da kod učenika razvijaju sposobnost ocjenjivanja ljudskih postupaka i donošenje moralnih prosudbi
  • osmišljavati aktivnosti učenika za postizanje obrazovnih ciljeva koristeći se povijesnim izvorima iz četiriju čitanki.

Oblici rada: predavanja i radionice, rad u skupinama, individualni rad, plenarne rasprave 

Vrednovanje: Na kraju seminara svi sudionici će ispuniti razrađene evaluacijske ankete koje će potom analizirati stručni tim CDRSEE-a.

Napomene: Program bi se trebao realizirati u dva dana (početak u subotu ujutro, završetak u nedjelju u vrijeme ručka), a nastavnici će na kraju dobiti potvrdu o sudjelovanju u stručnom usavršavanju u trajanju od 16 sati. Sve troškove sudionicima će podmiriti CDRSEE. Sudionike kojima je potreban hotelski smještaj molimo da se emailom jave voditelju seminara kako bismo na vrijeme obavili rezervaciju.

Voditelj

Krešimir Erdelja, prof.

kresimir.erdelja@zg.htnet.hr