Stručni skupovi / 18. ožujka 2013.

Kulturno obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, Grad Zagreb, jednodnevni, ravnatelji

Namjena: Program je namijenjen nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola.

Mjesto održavanja: Zagreb, Institut za međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovica 2, 4877487 i 4877460 (centrala).

Broj polaznika: 25

Rok prijave: mjesec dana prije održavanja stručnog skupa Obvezna online prijava na adresi: www.ettaedu.eu i (www.imo.hr) 

Predavači: Irena Sertić (predsjednica Udruge Interacta) i Mirna Karzen (predsjednica Laboratorija za društvene inovacije)

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

Sudionici će:

  • upoznati se sa zadacima za ostvarenje uloge kulturnog obrazovanja u kulturnom razvoju mladih, s metodologijama, poviješću i percepcijom kulturnog obrazovanja
  • steći nova saznanja o procesima učenja i poučavanja kroz interakciju s s okolišem, kontekstom i kulturno-povijesnim čimbenicima;
  • osposobiti se za korištenje kulturnih resursa i resursa iz okoliša u školskom kurikulumu i kroskurikularnom poučavanju
  • osposobiti se za izradu kurikuluma kulturnog i kreativnog obrazovanja-  definirati odgojne i obrazovne ciljeve i zadatke, planove i programe, sadržaj učenja, metodičku i medijsku opremu, kulturne resurse, organizacijske aspekte i evaluaciju
  • steći spoznaje o važnost kulturnog obrazovanja u zadovoljavanju ekonomskih, tehnoloških, društvenih i osobnih izazova
  • steći spoznaje o kompetitivnim prednostima inovativne kulture i znati odrediti
  • mehanizme za razvoj inovativne kulture

Metode rada:

Interaktivna predavanja i radionica, razgovor, refleksije, praktičan rad, rješavanje problema, primjeri dobre prakse, razmjena iskustava i rasprava, frontalni rad, rad u malim skupinama.

Napomena:Isti skup održat će se 05.11.2013. i 06.11.2013 za  stručne suradnike i 12.11.2013. i 13.11.2013 za nastavnike

Voditelj:

prof. dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić (IMO) i Irena Sertić, prof. (Interacta)