Stručni skupovi / 7. ožujka 2013.

Metodički postupci u poučavanju talijanskog kao drugog/stranog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni  – dvodnevni

Namjena: Program je namijenjen nastavnicima talijanskoga jezika osnovnih i srednjih škola RH

Mjesto održavanja:Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresi: www.ettaedu.eu i od 13. veljače do 4. ožujka 2013. bferro@unipu.hr

Predavači: dr. sc. Paolo E. Balboni, Università Ca’Foscari, Venezia, prof. Fabio Caon, Università Ca’Foscari, Venezia, prof. Graziano Serragiotto, Università Ca’Foscari, Venezia i prof.dr.sc. rita Scotti Jurić, Sveučilište u Puli

Ciljevi: sudionici će:

  • primijeniti teorijska i praktična znanja iz područja glotodidaktike i metodike talijanskog kao drugog/stranoga jezika
  • prilagoditi tipove zadataka razvijanju pojedinih jezičnih vještina (čitanje, pisanje, slušanje, govor i razumijevanje)
  • obnoviti i proširiti znanja o kriterijima, načinima i postupcima vrednovanja pisanih radova učenika
  • primijeniti različite metode radi učinkovita poučavanja
  • znati prikladno odabrati i izraditi vlastiti nastavni materijal

Oblici rada: Predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelji: 

dr. sc. Rita Scotti Jurić, red. prof.
Odjel za studij na talijanskom jeziku
Sveučilište Jurja Dobrile, Pula
telefon: 052-377-523
e-mail: rscotti@unipu.hr