Stručni skupovi / 14. veljače 2013.

HPKZ: Hrvatsko školstvo u središtu društvene pozornosti

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Stručno-znanstveni skup namijenjen je odgojiteljima u predškolskim ustanovama, učiteljima razredne i predmetne nastave, nastavnicima i profesorima,  stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, predstavnicima osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i Ureda državne uprave.

Mjesto održavanja:Četiri opatijska cvijeta, Opatija

Broj polaznika: 200

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: 

 • prof. dr. sc. Nevio Šetić, HPKZ
 • Jelena Pavičić Vukičević, prof., HPKZ, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba,
 • prof. dr. sc. Igor Jukić, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • dr. sc. Damir Boras, redoviti profesor, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebudr. sc. Ivan Prskalo, red. prof., dekan Učiteljskog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Lautaro Galinović, prof. – Uprava za inspekcijske poslove, MZOŠ
 • Mirela Španjol Marković, prof.; CICERON – komunikacije
 • Darko Tot, AZOO
 • Goran Sirovatka, dipl. ing., ravnatelj NCVVO-a
 • dr. sc. Mario Dumančić,  Učiteljski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Igor Rukljač, dipl. uč. AZOO
 • Biljana Petljak Zekić, dipl. uč. AZOO
 • mr. Martina Kolar Billege,  Učiteljski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ciljevi: Sudionici će:

 • upoznati programe edukacije studenata  na učiteljskim fakultetima,
 • kroz praktičan rad provjeriti svoje kompetencije u vođenju pedagoške dokumentacije,
 • steći alate za kvalitetnu komunikaciju u stresnim situacijama,
 • upoznati tipove i varijetete učeničkih znanja,
 • informirati se o usklađivanju provjere znanja s poučavanjem i rezultatima učenja,
 • razmatrati sadržajno značenje i valjanost ocjene u području jezika u nastavi Hrvatskoga jezika,
 • upoznati je važnost tehnologije koja omogućuje pristup multimedijskim sadržajima preko računala, tableta, mobitela i pametnih telefona ili su važniji obrazovni procesi, s novim didaktičko-metodičkim pristupima provedbe nastavnog procesa,
 • ukazati na važnost poštivanja procedure u rješavanju vršnjačkoga nasilja kao preduvjeta učinkovitosti;uvažavati pozitivne propise u zaštiti djece i promjeni ponašanja i međusobnih odnosa te učinkovito uključivanje odgovornih odraslih osoba (roditelja i učitelja),
 • razumjeti važnost analize rezultata ispitivanja koje provodi NCVVO te ih uvažavati u planiranju vlastitih aktivnosti i razvojnim planovima škole,
 • dobiti jasne smjernice za izbjegavanje stečenih navika ili postupaka protivnih zakonskim propisima,
 • biti motivirani za daljnje stručno usavršavanje u ovom području.

Oblici rada: predavanja kombinirana s aktivnošću sudionika, rad u malim skupinama, razmjena iskustava i rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)