Stručni skupovi / 1. rujna 2014.

Senzorna integracija u radu s djecom s posebnim potrebama (teškoćama)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: DV „Grigor Vitez“, Kliška bb, Split

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 19. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Dragana Mamić

Ciljevi: sudionici će:

  • naučiti prepoznati znakove senzorne dezintegracije kod djeteta
  • razumjeti značaj i ulogu senzorne integracije za učenje igru i ponašanje
  • naučiti kako poticati senzornu integraciju u djetetovom prirodnom okruženju
  • raspraviti o iskustvima iz svakodnevnog rada s djecom s posebnim potrebama (teškoćama)

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, primjeri iz prakse, individualni,grupni, rad u paru, frontalni 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340 996
e-pošta: toncica.kalilic@azoo.hr