Stručni skupovi / 21. siječnja 2015.

Seminar za rani razvoj i poticajno roditeljstvo; podrške roditeljima u zajednici „Rastimo zajedno”

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski skup

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima i odgojiteljima u dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Cvrčak, Zapoljska 34,  Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 30. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, Branka Starc, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti pojmovne odrednice programa Radionice za roditelje Rastimo zajedno te pojmove o odgovornom roditeljstvu i vrijednosti grupnog rada s roditeljima
  • razumjeti očekivanja i obaveze u procesu provođenja radionica s roditeljima
  • steći znanja i vještine potrebne za provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno 

Metode i oblici rada: predavanja, rasprave, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Preporuča se prijava troje stručnjaka iz vrtića (dva stručna suradnika i jedan odgojitelj). Polaznici se obvezuju za redovitost polaska cjelokupnog programa edukacije te provođenje radionica u trajanju od najmanje godinu dana, nakon edukacije.

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126
Branka Starc, prof.
Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“