Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Seminar „Jugend debattiert international“

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima u DSD-školama

Mjesto održavanja: Varaždin, Studentski centar Varaždin, Studentski dom, Julija Merlića 9, 42000 Varaždin

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 13. 12. 2019. na stranicama  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ansgar Kemmann i Haiko Carrels

Ciljevi: priprema natjecanja „Jugend debattiert international“

Metode i oblici rada: kombinacija kratkih plenarnih izlaganja i radionica

Vrednovanje: evaluacijski obrazac

Napomena: radni jezik je njemački jezik

Voditelj:

Marko Javorina, viši savjetnik za njemački jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Telefon 01 2785 102

e-pošta: marko.javorina@azoo.hr