Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Sedmi hrvatski simpozij o nastavi povijesti: Nastava povijesti u kurikularnoj reformi/ SIMPOZIJ SE ODGAĐA

Namjena: učitelji povijesti  u osnovnim školama, nastavnici povijesti u strukovnim školama i gimnazijama

Mjesto održavanja: Tuheljske Toplice

Broj polaznika: cca 300

Rok prijave: obvezna prijava do  1. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: viši savjetnici u AZOO –  mr. sc. Marijana Marinović  i Timur Križak, prof.; sveučilišni profesori – dr. sc. Željko Holjevac,  dr. sc. Nevio Šetić, dr. sc. Jasna Turkalj, dr. sc. Mladen Ančić, dr. sc. Hrvoje Gračanin, dr. sc. Rona Bušljeta i dr. sc. Hrvoje Petrić. Članovi radnih skupina Škole za život za osnovne škole i gimnazije – Daniela Jugo Superina, prof. i Mirela Caput, prof. Predmetni kurikulum Povijest za strukovne četverogodišnje škole – Mladen Stojić, prof., Željko Škorić, prof. i Ivana Kovač, prof.

Ciljevi:

  • učitelji i nastavnici povijesti će razumjeti što je Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) i kako je on povezan s kurikularnom reformom na pojedinim razinama obrazovanja;
  • učitelji i nastavnici povijesti će razumjeti osnovne postavke kurikularne reforme kao alata za unaprjeđenje relevantnosti i kvalitete obrazovanja u osnovnim i srednjim školama;
  • učitelji i nastavnici povijesti će povezati regionalne centre kompetentnosti s kurikularnom reformom kao alatom za unaprjeđenje obrazovanja u srednjim školama;
  • učitelji i nastavnici povijesti će se upoznati s prvim iskustvima Škole za život u  nastavnom predmetu Povijest na tri razine: osnovne škole, srednje strukovne škole i gimnazije;
  • učitelji i nastavnici povijesti će kiritički prosuditi i zauzeti stav o ciljevima kurikularne reforme i načinima provođenja Škole za život i novih kurikuluma iz Povijesti

Metode i oblici rada: plenarna predavanja, diskusija, rad u radionicama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: smještaj ćete moći rezervirati putem linka koji će vam biti dostupan od 31. prosinca 2018. do 1. travnja 2019. godine.

Voditelj: mr. sc. Marijana Marinović