Stručni skupovi / 20. ožujka 2013.

Dijete s epilepsijom u odgojno-obrazovnim ustanovama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni skup ima za cilj educirati i informirati prosvjetne djelatnike o poteškoćama i potrebama djece s epilepsijom i mogućim akutnim stanjima koja se mogu dogoditi za vrijeme boravka djeteta u odgojno-obrazovnoj ustanovi te radnjama koje treba poduzeti.

Mjesto održavanja: Konferencijska dvorana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 80

Rok prijave: Obvezna online prijava 8 dana prije početka skupa na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Prof. dr. sc. Nina Barišić, pročelnica Zavoda za neurologiju KBC Zagreb, prof. Marina Grubić, psiholog Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, mr. Ivanka Gregurinčić, socijalni pedagog Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Dragica Beštak, bacc. med. tech. gl. sestra Zavoda za neurologiju KBC Zagreb i Nataša Bjelčić, socijalni radnik Klinike za pedijatriju KBC Zagreb

Ciljevi:Opći: Osigurati odgojno-obrazovnu sredinu koja prihvaća i razumije dijete s epilepsijom

Specifični: Povećati informiranost prosvjetnih djelatnika o epilepsiji; Poboljšati kvalitetu života djeteta s epilepsijom; Smanjiti izoliranosti i nerazumijevanje sredine

Oblici rada: Predavanja i interaktivni rad.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa Agencije za odgoj i obrazovanje i obrazac za samovrednovanje nositelja programa i sudionika.

Napomena: Stručni skup organiziraju Zavod za neurologiju Klinike za pedijatriju, KBC Zagreb uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje.

Voditelj

Darko Tot, dipl. socijalni pedagog
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01/27 85 065