Stručni skupovi / 17. prosinca 2012.

Stručno usavršavanje za provođenje programa Imam stav

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i stručnim suradnicima voditeljima školskih preventivnih programa Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Mjesto održavanja: adresa održavanja skupa bit će objavljeno najkasnije do 20. siječnja 2013.

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 15 dana prije početka održavanja stručnog skupa putem Aplikacije za elektroničko prijavljivanje na skupove Agencije za odgoj i obrazovanje na www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Martina Ferić Šlehan i doc. dr. sc. Valentina Kranželić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ciljevi: Sudionici će:

  • biti osposobljeni za implementaciju programa Imam stav u školskom okruženju
  • razumjeti teorijski okvir na kojem se temelji program (normativna vjerovanja, socijalni utjecaj)
  • se upoznati s materijalima i metodama koji se koriste u programu (za učenike i za roditelje) i biti osposobljeni za njihovu primjenu u školskom okruženju

Oblici rada: predavanja i interaktivan rad  (oluja ideja, igranje uloga, rasprave u malim grupama, diskusija)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa Agencije za odgoj i obrazovanje i obrazac za samovrednovanje nositelja programa i sudionika

Voditelj

Darko Tot, dipl. socijalni pedagog
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01/27 85 065