Stručni skupovi / 11. veljače 2013.

Radionice u organizaciji CDRSEE-a

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen  voditeljima ŽSV i nastavnicima povijesti u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj županiji  i Gradu Zagrebu, prednost imaju kolegice i kolege  koji još nisu sudjelovali na radionicama u organizaciji CDRSEE-a http://www.cdsee.org/

Mjesto održavanja: Varaždin, hotel Turist

Broj polaznika: 25

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 8. veljače 2013.

Predavači: dr. sc. Snježana Koren, Ivan Dukić, prof.,  Krešimir Erdelja, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • dobiti četiri povijesne čitanke u izdanju CDRSEE-a (Osmansko Carstvo, Nacije i države u jugoistočnoj          Europi, Balkanski  ratovi, Drugi svjetski rat) te se upoznati s mogućnostima njihova korištenja kao dodatnog materijala u nastavi.
  • na temelju povijesnih izvora utvrditi da se povijest svakoga naroda zasebno, ali i povijest cijele regije, ne treba promatrati kao kontinuiranu, homogenu i harmoničnu. U čitankama su u jednakoj mjeri prikazane podjele, sukobi i različite perspektive, kao i zajednički, objedinjujući elementi.
  • biti upoznati s načinima poučavanja učenika o razlikama i sukobima.
  • biti upoznati s primjerima povijesnih izvora pomoću kojih će kod učenika moći razvijati kritičko mišljenje. Ovaj se cilj može najbolje postići korištenjem različitih verzija svjedočenja o istom događaju/procesu/osobi.
  •  radom s povijesnim izvorima dodatno osvijestiti važnost usvajanja određenih vještina u nastavnom procesu, a ne samo znanja.
  • uočiti da im dio povijesnih izvora koje donose ove čitanke omogućuje da kod učenika razvijaju sposobnost ocjenjivanja ljudskih postupaka i donošenje moralnih prosudbi.
  • osmišljavati aktivnosti učenika za postizanje obrazovnih ciljeva koristeći se povijesnim izvorima iz četiriju čitanki.

Oblici rada: predavanja i radionice, rad u skupinama, individualni rad, plenarne rasprave

Vrednovanje: Na kraju seminara svi sudionici će ispuniti razrađene evaluacijske ankete koje će potom analizirati stručni tim CDRSEE-a.

Napomene: Program bi se trebao realizirati u dva dana (početak u subotu ujutro, završetak u nedjelju u vrijeme ručka), a nastavnici će na kraju dobiti potvrdu o sudjelovanju u stručnom usavršavanju u trajanju od 16 sati. Sve troškove sudionicima će podmiriti CDRSEE.

Voditelj

Krešimir Erdelja, prof.

kresimir.erdelja@zg.htnet.hr