Stručni skupovi / 20. studenoga 2012.

Zdravstveni odgoj – Modul prevencija ovisnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima socijalnim predagozima iz osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Mjesto održavanja: Konferencijska dvorana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obvezna online prijava 8 dana prije početka skupa na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Valentina Kranželić, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za poremećaje u ponašanju, Jela Bićanić, dipl. socijalni pedagog, OŠ Matka Laginje, Zagreb, Alma Rovis Brandić, dipl. socijalni pedagog, OŠ Petra Zrinskog, Zagreb i Darko Tot, dipl. socijalni pedagog, Agencija za odgoj i obrazovanje

Ciljevi: Sudionici će:

  • će biti informirani o sastavnicama Kurikuluma zdravstvenog odgoja
  • će biti informirani o mogućnostima pripreme i provedbe Modula prevencija ovisnosti – Kurikulum zdravstvenog odgoja

Oblici rada: Predavanja i interaktivni rad.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa Agencije za odgoj i obrazovanje i obrazac za samovrednovanje nositelja programa i sudionika.

Voditelj

Darko Tot, dipl. socijalni pedagog
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01/27 85 065