Stručni skupovi / 8. rujna 2014.

Integrirna terenska nastava biologije i geografije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a biologije i geografije u osnovnim i srednjim školama.

Mjesto održavanja: OŠ Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica

Broj polaznika: 17

Rok prijave: obvezna prijava do 20. rujna 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: dr. sc. Diana Garašić, Vesna Milić, prof., Štefica Škrlec, prof., Ivan Paradi, prof., Milena Prodanović.

Ciljevi: Voditelji ŽSV-a će istražiti biološko-geografske i ekološke značajke šumskih i livadnih ekosustava te osmisliti model integrirane terenske nastave za primjenu na određenom lokalitetu. Raspravit će program rada ŽSV-a za iduće razdoblje.

Metode i oblici rada: predavanja, terenske  radionice, vježbe, rasprava.

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za Biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785 02001/2785 020
e-pošta: diana.garasic@azoo.hr
Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype