Stručni skupovi / 13. ožujka 2017.

Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja – mogućnosti i izazovi

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni znanstveno-stručni skup

Namjena: odgojitelji, učitelji i stručni suradnici u sustavu predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja te svi znanstvenici i stručnjaci 

Mjesto održavanja: Sisak, hotel Panonija, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, 44000 Sisak

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 15. ožujka 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači:

prof.dr.sc. Ivan Prskalo,dekan Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof.dr.sc. Milena Valenčič Zuljan, Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Slovenija

izv.prof.dr.sc. Mirjana Šagud, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

izv.prof.dr.sc. Anka Jurčević Lozančić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

izv.prof.dr.sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Ciljevi:

Sudionici međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija će:

  • steći znanja i sposobnosti potrebne za praktično ostvarivanje i primjenu kurikuluma za rani odgoj mijenjanjem i razvojem konteksta i kulture ustanove za rani i predškolski odgoj
  • poticati kompetencije odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika za suvremeni, noviji pristup djeci
  • steći znanja i osvijestiti važnost odgojno-obrazovnog pristupa usklađenog s integriranom prirodom učenja djeteta (značajkama učenja djeteta rane dobi i važnost vrtićkog konteksta)
  • upoznati primjere kvalitetne odgojno-obrazovne prakse
  • proširiti spoznaje o pristupu usmjerenom na učenika (s prijenosa znanja na razvoj kompetencija), uvažavajući različite sposobnosti učenika i stilove učenja
  • usavršiti vještinu uspješne komunikacije u odnosu dijete – odgojitelj/učitelj – roditelj

Metode i oblici rada: predavanje, radionice, okrugli stolovi , primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Dodatne informacije u svezi dvodnevnog Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa nalaze se na web stranici DV Sisak Stari http:/dvss.hr.

Voditelj:

Tihana Kokanović, mag.praesc.educ.

Ravnateljica

Dječji vrtić Sisak Stari
Oktavijana Augusta 1, Sisak
044/400-317; 099/306 1762; 044/548-677
Darija Drviš, prof., viša savjetnica za predškolski odgoj
Agencije za odgoj i obrazovanje
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr