Stručni skupovi / 12. srpnja 2018.

Rješavanje problema – u odgojno obrazovnoj praksi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen psiholozima  iz svih odgojno obrazovnih ustanova Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske županije, Karlovačke, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Split

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 1. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Irena Bezić, prof. dr. Velimir Srića, prof., Vilma Bednar, prof.

Ciljevi:

  1. Analizirati odgojno obrazovni kontekst i prepoznati  ključne točke gdje se generiraju problemi
  2. Objasniti strategije rješavanja problema
  3. Izdvojiti učinkovite pristupe koje će biti u funkciji razvoja kompetencija stručnih suradnika
  4. Procijeniti primjerenost i održivost predloženih strategija u raznim područjima rada sa svim dionicima  /upravljanje, rješavanje konflikata, kreativna nastava/

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava, individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: -.

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, prof.
telefon: 051/ 317 691