Stručni skupovi / 5. prosinca 2014.

Rimsko carstvo u Puli – projekti u nastavi polazeći od zavičajnih sadržaja

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima predškolskih ustanova talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije. / Il programma è mirato agli educatori delle scuole dell’infanzia della minoranza nazionale italiana delle Regioni istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: Pula, Arheološki muzej Istre / Pola, Museo archeologico dell’Istria

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 13. ožujka 2015. na www.ettaedu.eu / notifica obbiligatoria fino al 13 marzo 2015 su www.ettaedu.eu

Predavači: Sara Pancun, Giulia Codacci Terlević

Ciljevi: vladati novim i aktualnim sadržajima i odabranim spoznajama u podučavanju povijesti i zavičajne nastave / acquisire nuove conoscenze e competenze nel campo della didattica della storia e della storia locale

– primijeniti novostečena znanja i prilagoditi planiranje aktivnosti i program rada u pedagoškoj godini prema potrebama djece / essere in grado di applicare ed adeguare le conoscenze e nozioni acquisite alla pianificazione e programmazione dell’attività pedagogica agli effettivi bisogni del bambino

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri dobre prakse; frontalni i grupni rad / relazione plenaria, laboratorio, dibattito, best practice; lavoro frontale e di gruppo

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa / Modulo di valutazione dell’ente proponente dell’aggiornamento

Napomena: —–

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Telefon: 051/317 699