Stručni skupovi / 18. kolovoza 2014.

Riječki matematički susreti, Rijeka 2015. – Izazovi matematičke analize

Razina i vrsta: regionalni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima matematike i učenicima srednjih škola s područja Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Ovaj stručni skup želi zainteresirati srednjoškolske nastavnike i učenike za rad i događanja na Odjelu za matematiku, posebice Zavodu za matematičku analizu. Želimo ukazati na poteškoće koje se javljaju u svladavanju sadržaja iz područja matematičke analize na prijelazu iz srednje škole u visoko obrazovanje. Namjeravamo omogućiti polaznicima skupa korištenje naših dobro opremljenih računalnih učionica, gdje će biti organizirano nekoliko zanimljivih i korisnih radionica u skladu s najvišim standardima u području primijenjene matematike. Na taj bismo način željeli utjecati na porast interesa za matematiku kod učenika, te povećanje radnog entuzijazma kod profesora.

Mjesto održavanja: Prostorije Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Broj polaznika: do 30 profesora matematike i do 30 učenika srednjih škola

Rok prijave: Za dobivanje potvrde AZOO o sudjelovanju na skupu, nastavnici moraju obavezno izvršiti online prijavu na adresu www.ettaedu.eu do 15. ožujka 2015. Sudjelovanje sudionika (nastavnika i učenika) na skupu potrebno je, također do 15. ožujka 2015., prijaviti administratoru Odjela za matematiku gospođi Vesni Kovač na broj telefona 051/584-650.

Predavači: dr.sc. Nermina Mujaković, dr.sc. Bojan Crnković, dr.sc. Danijel Krizmanić, dr. sc. Davor Dragičević, dr. sc. Milena Sošić, dr.sc. Ivana Slamnić, mr. Ines Radošević i Igor Lulić

Teme predavanja:

1/ Povijesne skice iz matematičke analize (predavanje namijenjeno profesorima i učenicima)
2/ Analiza teškoća u učenju matematičke analize (predavanje namijenjeno profesorima)
3/ Osnovno o teoriji vjerojatnosti (predavanje namijenjeno profesorima)
4/ Polarni koordinatni sustav i primjena  (predavanje namijenjeno učenicima)
5/ Što sve mogu trigonometrijske funkcije? (predavanje namijenjeno učenicima)

Teme radionica:

1/ Statistički prikaz podataka (radionica namijenjena profesorima)
2/ Fraktali, sam svoj majstor (radionica namijenjena profesorima)
3/ Uvod u linearno programiranje (radionica namijenjena učenicima )
4/Osnove statistike  (radionica namijenjena učenicima)

Ciljevi:

 • upoznavanje s radom i uvjetima rada na Odjelu,
 • upoznavanje s profilima studija na Odjelu te njegovim znanstvenim i stručnim potencijalom,
 • razvijati suradnju u području matematike Odjela i srednjih škola u regiji,
 • uključivanje znanstvenika u stručni rad s učenicima,
 • poticati kod učenika interes za matematiku,
 • upoznavanje učenika i nastavnika s načinom rada na matematičkim kolegijima Odjela za matematiku,
 • stjecanje novih matematičkih znanja izvan školskog gradiva,
 • upoznavanje s novim tehnologijama,
 • zajednička analiza teškoća u učenju matematike s ciljem da se te teškoće smanje,
 • upoznavanje nastavnika s očekivanim matematičkim znanjima pri upisu na studij,
 • upoznavanje s novostima u matematičkom podučavanju.

Metode rada:

 • zajednička  predavanja namijenjena nastavnicima i učenicima,
 • predavanja namijenjena samo učenicima,
 • predavanja namijenjena samo nastavnicima,
 • radionice za učenike ,
 • radionice za nastavnike.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje (AZOO)

Voditelj:

dr.sc. Nermina Mujaković
Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
tel: 051/584668