Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Riječki matematički susreti, Rijeka 2019. – Čudesni svijet teorije grafova

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: učiteljima i nastavnicima matematike te učenicima srednjih škola

Mjesto održavanja: Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 30 nastavnika + 30 učenika

Rok prijave: obvezna prijava do 23. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Dean Crnković, dr. sc. Doris Dumičić Danilović, dr. sc. Marija Maksimović, dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, dr. sc. Nina Mostarac, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Marina Šimac, dr. sc. Andrea Švob, Sara Ban, Matteo Mravić, Ivona Novak, Matea Zubović, Tin Zrinski

Ciljevi: ukazati na brojne primjene matematike, posebno diskretne matematike, te prezentirati i neke teme koje nisu dio obaveznog kurikuluma, ali su usko vezane uz sadržaje koji se obrađuju u redovnoj nastavi iz matematike. Namjeravamo omogućiti polaznicima skupa korištenje naših dobro opremljenih računalnih učionica, gdje će biti organizirano nekoliko zanimljivih i korisnih radionica te ukazati na mogućnosti korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u poučavanju matematike.

Metode i oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: stručni skup je u suorganizaciji Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci i Agencije za odgoj i obrazovanje

Voditelj:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

telefon: 051/ 320-387

e-mail: vesko.nikolaus@azoo.hr