Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Rezultati PIRLS i TIMMS istraživanja u svrhu unapređenja nastave i procesa vrednovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Luke Perkovića, Frankopanska 44, Brinje

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava od 1. travnja do 22. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Jasminka Buljan Culej, načelnica Istraživačko – razvojnog odjela u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Ciljevi:

Sudionici će:

  • biti upoznati s rezultatima Međunarodnog istraživanja o učeničkim postignućima u području čitanja (PIRLS 2011), matematike te prirode i društva (TIMSS, 2011.)
  • analizirati tematske cjeline i kognitivne domene PIRLS-a i TIMSS-a
  • proučiti konstrukciju zadataka korištenih u istraživanjima PIRLS i TIMSS
  • analizirati određivanje općih obrazovnih pristupa u područjima ključnima za buduće učenje
  • propitivati organizaciju nastave i uporabu obrazovnih sredstava u svrhu poboljšanja ishoda učenja
  • biti osnaženi u određivanju globalnih edukacijskih standarda te određivanju jakih i slabih strana ispitivanih znanja u međunarodnom kontekstu
  • upoznati listu za procjenu kvalitete zadataka (LPKZ)
  • uvježbavati sumativno i formativno ispitivanje

Oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073
E-mail: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr