Stručni skupovi / 2. ožujka 2016.

Reverifikacija Programa katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljicama u vjeri u predškolskim ustanovama Splitsko-makarske nadbiskupije, Hvarske biskupije, Zadarske nadbiskupije, Šibenske biskupije i Dubrovačke biskupije

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, Split

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 1. travnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Stručna suradnica pedagoginja i odgojiteljice vjeri (voditeljice pedagoških radionica)

Ciljevi: Odgojiteljice u vjeri će:

  • upoznati obnovljeni i dopunjeni Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi (listopad 2015.),
  • usvojiti upute za reverifikaciju postojećih programa katoličkog vjerskog odgoja koji se provode u dječjim vrtićima,
  • upoznati različite modele posredovanja Božje riječi djeci predškolske dobi,
  • primijeniti metode i oblike rada primjerene razvojnoj dobi, potrebama i mogućnostima djece predškolske dobi.

Metode i oblici rada: predavanje, pedagoške radionice, primjeri dobre prakse, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

mr. sc. Josip Periš, predstojnik
Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije
telefon: 021/ 407 516
Sabina Marunčić, prof., viša savjetnica za vjeronauk
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
telefon: 021/ 340 997