Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

RESCUR, europski kurikulum za razvoj otpornosti djece osnovnoškolske dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: dvodnevni, županijski

Namjena: skup je namijenjen učiteljima u produženom boravku

Mjesto održavanja: Zagreb, OŠ M. Gupca, Davorina Bazjanca 2

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 29. prosinca 2018.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, mr. Ljiljana Klinger, Alma Rovis Brandić

Ciljevi: upoznati i steći kompetencije za primjenu Europskog kurikuluma za razvoj otpornosti djece osnovnoškolske dobi; osposobiti polaznike za provedbu Europskog kurikuluma za razvoj otpornosti djece osnovnoškolske dobi; osposobiti polaznike za aktivno djelovanje u smjeru razvoja otpornosti djece osnovno školske dobi. Po uspješno završenom programu polaznici će moći definirati otpornost kao višedimenzionalni koncept sposobnosti osobe da se uspješno prilagodi i kompetentno funkcionira, unatoč stresnim, neugodnim i drugim nepovoljnim životnim okolnostima; argumentirati značaj razvoja otpornosti kod djece školske dobi; isplanirati, izvoditi i vrednovati Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece školske dobi

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u radionici, rad u malim grupama, rad u paru, individualan rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)

telefon: 01/2785131

e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu

mr. Đurđa Kulušić
Telefon: 01/2785 052
E-adresa: djurdja.kulusic@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Biljana Petljak Zekić, mag. prim. educ.
Telefon: 01/2785 024
E-adresa: biljana.petljak-zekic@azoo.hr