Stručni skupovi / 5. prosinca 2014.

Reggio koncepcija u predškolskom odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; višednevni

Namjena: skup je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Sveučilište u Zadru, Franje Tuđmana 41 i, Zadar

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 13. ožujka 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. Paola Cagliari i prof.  Paola Barchi

Ciljevi: sudionici će:

  • moći prepoznati, razumjeti i objasniti  glavne elemente Reggio alternativne koncepcije (idejni začetnik, pogled na dijete, osnovna obilježja ustrojstva odgojno – obrazovnog procesa, uloga odgajatelja, osnovna načela) i usporediti ih s humanističkom koncepcijom, a s obzirom na njihove zajedničke karakteristike i razlike
  • moći kroz upoznavanje Reggio alternativne koncepcije predškolskog odgoja uočavati različite oblike i uloge nositelja odgojno–obrazovnog procesa (dijete, odgajatelj, roditelj, neposredno okruženje)
  • raspraviti o mogućnostima primjene nekih od temeljnih karakteristika Reggio koncepcije u svom svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu.

Metode rada: predavanje, video prezentacije i radionice

Vrednovanje: anketni listić, obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj: prof. Paola Cagliari