Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Razvoj znanstvene pismenosti u kontekstu ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Siget, Siget 12, Zagreb

Broj polaznika: 70 sudionika.

Rok prijave: 29. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Gabrijela Močibob, mag. paed., odgojitelji mentori i savjetnici i stručni suradnici Dječjih vrtića Zvončić, Remetinec, Siget i Srednjaci mr. sc. A. Silić

Ciljevi:

  • osvješćivanje i produbljivanje znanja o važnosti razvoja znanstvene pismenosti od najranije dobi, u cjelovitom razvoju djece rane i predškolske dobi,
  • osvješćivanje vlastitih sposobnosti i kompetencija,
  • usvajanje osnova za kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje odgovarajućeg konteksta u dječjem vrtiću, usvajanje osnova za uspostavljanje kvalitetne suradnje s drugim ustanovama iz područja znanosti i kulture,
  • osmišljavanje, planiranje i vođenje istraživanja, osobito akcijskih u području znanstvene pismenosti u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr