Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup namijenjen je učiteljima razredne nastave Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Gradsko kulturno središte Metković

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna prijava do 24. 4. 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Jadranka Domazet,viša savjetnica za razrednu nastavu, Đurđica Kaurloto-Martinić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge, Nada Šalinović, učitelj savjetnik, Hajdi Jelaska Relja, profesor  savjetnik, Danica Bavčević, profesor savjetnik, Tonka Brailo, učitelj mentor, Alda Šlender, učitelj savjetnik, Mirela Majstrović, viša savjetnica za razrednu nastavu

Ciljevi: sudionici će odabrati smjernice o socijalnim i emocionalnim vještinama potrebnim u radu s učenicima i roditeljima, osvijestiti važnost dostizanja osobne promjene i izgradnje sustava koji podržava promjene, razviti temeljne osobne, profesionalne i socijalne kompetencije, osvijestiti važnost prihvaćanja promjena, stručnoga usavršavanja s ciljem profesionalizacije rada, evaluirati razine ostvarenosti planiranih završnih ciljeva, osvijestiti važnost osobnog ostvarenja i razvoja tijekom čitavog života, aktivne građanske svijesti i uključenosti.

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, panel rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje (AZOO)

Napomena: –

Voditelj:

viša savjetnica za razrednu nastavu Mirela Majstrović, dipl. učitelj
telefon: 021/ 340 – 994

e-pošta: mirela.majstrovic@azoo.hr