Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup namijenjen je učiteljima i nastavnicima biologije i kemije Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Metković

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 23. 4. 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Majana Engelbreht, viša savjetnica za biologiju i kemiju, Đurđica Kaurloto-Martinić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge, Nada Šalinović, učitelj savjetnik, Hajdi Jelaska Relja, profesor savjetnik, Danica Bavčević, profesor savjetnik, Tonka Brailo, učitelj mentor, Vedrana Bebić, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • razviti temeljne osobne, profesionalne i socijalne kompetencije
  • odabrati smjernice o socijalnim i emocionalnim vještinama potrebnim u radu s učenicima i roditeljima
  • osvijestiti važnost dostizanja osobne promjene i izgradnje sustava koji podržava promjene
  • osvijestiti važnost prihvaćanja promjena, stručnog usavršavanja s ciljem profesionalizacije rada
  • osvijestiti važnost osobnog ostvarenja i razvoja tijekom čitavog života, aktivne građanske svijesti i uključenost
  • evaluirati razine ostvarenosti planiranih završnih ciljeva

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionica, panel rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica biologiju i kemiju Majana Engelbreht, prof. 
telefon: 021/340 984

e-pošta: majana.engelbreht@azoo.hr