Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski stručni skup

Namjena: stručni skup namijenjen je nastavnicima Hrvatskoga jezika Zadarske županije

Mjesto održavanja: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola S. Ožanića, Ul. dr. Franje Tuđmana b. b, 23 000 Zadar

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 20. travnja 2019.   na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Mirela Šušić, Ljerka Čulina, CARNet, mr. sc. Jasna Pandžić, viša savjetnica

Ciljevi:

  • osnažiti osobne kompetencije za primjenu nastavnoga kurikula  
  • osnažiti recepciju književnih djela
  • razvijati čitalački interes i kulturu
  • razvijati osjetljivosti za umjetničku riječ te osigurati kvalitetnu komunikaciju sa svim medijima, pogotovo recepcijom kazališne predstave ili filma
  • primijeniti jednostavan digitalni alat za komunikaciju i suradnju

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprave, pedagoške radionice, primjeri prakse, pojedinačni i čelni oblik rada

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za hrvatski jezik mr. sc. Jasna Pandžić,

 telefon: 023 254 192

e-pošta: jasna.pandzic@azoo.hr