Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje – učiti kako učiti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a te učiteljima i nastavnicima u zvanju mentora i savjetnika hrvatskoga jezika Ličko-senjske, Zadarske i Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Jerolima Vidulića 2, 23 000 Zadar

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 21. rujna 2018, na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: mr. sc. Jasna Pandžić, viša savjetnica, učitelji i nastavnici.

Ciljevi:  – razlikovati temeljne kompetencije za cjeloživotno učenje i njihova obilježja

–  povezati stilove učenja i nastavne metode za razvoj kritičkoga mišljenja

–  povezati vještine kritičkoga mišljenja s ishodima učenja

–  osnažiti osobne kompetencije za primjenu nastavnoga kurikula

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, primjeri prakse, rasprave; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za hrvatski jezik mr. sc. Jasna Pandžić,
telefon: 023 254 192