Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje i suvremeni pristupi poučavanju i učenju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici povijesti u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji

Mjesto održavanja: Srednja talijanska škola Rijeka, Erazma Barčića 6, Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 29. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Željko Holjevac, mr. sc. Marijana Marinović, mr. sc. Daniel Bogešić, Vesna Slaviček, prof., Iva Baraba, prof.

Ciljevi:

Učitelji i nastavnici će biti sposobni:

  • razlikovati temeljne kompetencije za cjeloživotno učenje i njihova osnovna obilježja,
  • razlikovati vještine kritičkog i povijesnog mišljenja,
  • povezati vještine kritičkog i povijesnog mišljenja s ishodima učenja,
  • objasniti nastavne metode i izbor nastavnog materijala uz pomoć kojih razvijamo kritičko i povijesno mišljenje u nastavi povijesti u osnovnim i srednjim školama,
  • povezati stilove učenja i nastavne metode za razvoj kritičkog mišljenja,
  • izraditi scenarij za nastavu.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; individualni, grupni, frontalni.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

mr. sc. Marijana Marinović,  
telefon: 051 / 320 383