Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Razvoj stručnih i osobnih kompetencija vjeroučitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima do 5 godina radnog iskustva u školi na području Riječke metropolije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 28. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tomislav Tomasić, prof., Kristina Zubalj, prof.

Ciljevi:

  • usvojiti i unaprijediti temeljne stručne i osobne kompetencije za rad u školi koje će osigurati kvalitetno izvođenje nastave vjeronauka i dobar uspjeh svakog učenika,
  • usvojiti potrebna znanja i vještine uspješnog planiranja i programiranja nastave vjeronauka,
  • ispravno planirati vrednovanje ishoda učenja kroz postavljene elemente i kriterije formativnog i sumativnog vrednovanja,
  • primijeniti metode i oblike rada koji su usmjerene na ishode učenja i prilagođeni potrebama, mogućnostima i interesima učenika,
  • razvijati kompetencije za kvalitetnu komunikaciju u nastavi, vještine rješavanja sukoba i razvijanje radne discipline u razredu,
  • biti motivirani za trajni profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje.

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Na stručni skup se pozivaju i vjeroučitelji koji rade u školi duže od 5 godina i žele razvijati svoje stručne i osobne kompetencije za kvalitetno izvođenje nastave vjeronauka u školi.

Voditelji:

Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik za vjeronauk
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 352 070
Ksenija Rukavina Kovačević, prof., predstojnica
Katehetski ured Riječke nadbiskupije
telefon: 051/ 581 222