Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Razvoj profesionalnih kompetencije:Dijete – razvod – vrtić/ vrtić kao izvor podrške djetetu tijekom

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: DV Bjelovar, Bjelovar, Trg A. G. Matoša b.b.

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 23. ožujka 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Bruna Profaca, prof.psih., Ivana Ćosić Pregrad, prof. psih., Sena Puhovski, prof. psih.

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti i razumjeti pojmovne odrednice stresnih situacija za dijete – razvoda braka i utvrditi njegove učinke na dijete
  • osvijestiti i utvrditi važnost osnovnih potreba djeteta i očekivanih i u danim okolnostima normalnih reakcije koje su zajedničke većini djece
  • razumjeti očekivanja i obveze u stvaranju predvidljive i stabilne okoline te odgovornosti stručnih djeltnika i ustanove
  • razviti djelotvorne strategije, steći znanja i sposobnosti potrebne za pružanje podrške djetetu kojem se roditelji razvode i roditeljima u procesu razvoda u okvirima odgojiteljskih profesionalnih kompetencija
  • osvijestiti i utvrditi važnost uloge odgojitelja u pružanju podrške djetetu i roditeljima te kada i od koga potražiti pomoć kada problem nadilazi osobnu stručnu kompetenciju

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr