Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Razvoj posebnih kompetencija

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima prirodnog i matematičkog područja, stručnim suradnicima i ravnateljima obrazovnih ustanova talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije.

Mjesto održavanja: Trst (Italija), Sveučilište u Trstu / Trieste (Italia)

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 24. veljače 2017. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dott. Roberto Benes, prof. Pier Paolo Battaglini, dott.ssa Nivia Lauri Fonda, dott.ssa Tiziana Piras,

Ciljevi:

  • sudionici će prepoznati, razlikovati i usporediti sa vlastitim stečenim vještinama pojam transferible and soft skills
  • sudionici će prepoznati prioritete u razvoju transferible and soft skills za učenike u dobi od 12. do 18. godine
  • sudionici će usporediti vlastite tehnike i metode poučavanja sa predstavljenim metodama u sklopu radionica
  • sudionici će prosuditi primjerenost i održivost ponuđenih sadržaja, tehnika i metoda poučavanja u odnosu na odgojno-obrazovni kontekst u kojemu poučavaju
  • sudionici će razviti i poboljšati poučavanje i komunikaciju na talijanskom jeziku

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni i grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Talijanska unija pokriva troškove smještaja sudionika i predavača

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Telefon: 051/317 699