Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Razvoj posebnih kompetencija

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Trieste e Udine (Italija)

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 17. ožujka 2017. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dott. Roberto Benes, dott.ssa Antonella Brugnoli

Ciljevi:

  • sudionici će prepoznati, razlikovati i usporediti sa vlastitim stečenim vještinama pojam transferible and soft skills
  • sudionici će prepoznati prioritete u razvoju transferible and soft skills za učenike u dobi od 6. do 12. godine
  • sudionici će usporediti vlastite tehnike i metode poučavanja sa predstavljenim metodama u sklopu radionica
  • sudionici će prosuditi primjerenost i održivost ponuđenih sadržaja, tehnika i metoda poučavanja u odnosu na odgojno-obrazovni kontekst u kojemu poučavaju
  • sudionici će razviti i poboljšati poučavanje i komunikaciju na talijanskom jeziku

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri dobre prakse; frontalni i grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Talijanska unija pokriva troškove smještaja sudionika i predavača

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Telefon: 051/317 699