Stručni skupovi / 20. prosinca 2017.

Razvoj partnerskih odnosa odgojitelja pripravnika i odgojitelja mentora

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: program je  namijenjen odgojiteljima pripravnicima i njihovim mentorima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i  Istarske županije 

Mjesto održavanja: Dom kulture i sporta PraktikUm Ulica Jurja Strossmayera 29, Kraljevica, Dječji vrtić Orepčići 

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava do  23. siječnja 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr 

Predavači: Lahorka Jurčić, prof., Sanja Margeta, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • utvrditi dobrobiti i svoju odgovornost u razvoju odnosa pripravnik – mentor i njihovu važnost za uspješnost stažiranja
  • upoznati elemente vrednovanja i indikatore uspješnosti odgojno obrazovnog procesa
  • upoznati i razmotriti osnovne karakteristike integriranog kurikuluma (dinamičnost, integraciju različitih područja i sadržaja, timski oblik rada djece i odraslih)
  • razvijati  vještine vođenja refleksivnog dijaloga te primanja i pružanja povratne informacije

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (rad u malim grupama), rasprave 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:/ 

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692