Stručni skupovi / 21. listopada 2016.

Razvoj odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma dječjega vrtića – iskustva Dječjeg vrtića V. Nazora

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima pedagozima dječjih vrtića s područja istočnog dijela grada Zagreba i Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Vladimira Nazora, Zagreb, Otona Župančića 1

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 23. studenog 2016.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sanja Jelovčić, prof., Ivana Knezović, mr. sc. Vesna Marušić, Mirela Medved, prof., Gordana Špoljarić, dipl.def., Marina Tvrdeić, prof.def.log., Marijana Ban, Ivona Ljaljić, Dragica Vrčić Milinović, Silvija Habajec, Snježana Toplek Barbalić, Dijana Pauška, Slavica Komar, Renata Klaić, Ljiljana Lukarova Božićević, Monika Šimag

Ciljevi: Sudionici će se upoznati s oblikovanjem i razvojem kurikuluma Dječjega vrtića Vladimira Nazora u Zagrebu s ciljem razmjene znanja i iskustava te poticanja na promišljanje i unapređivanje vlastite odgojno-obrazovne prakse te razmjene iskustva i mišljenja u suglasju s implementacijskim odrednicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje; isticanje kompetencijskog okvira kurikuluma; odražavanje sastavnica Nacionalnog kurikuluma na kurikulum dječjega vrtića; isticanje osobitosti kurikuluma; podrška pluralizmu pedagoških ideja u jedinstvenim uvjetima odgojno-obrazovne ustanove

Metode i oblici rada: izlaganje, prezentacije, radionički oblici, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Sanja Jelovčić, prof.
Telefon: 01/2785 069 
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr