Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Razvoj kurikulumske kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski,  jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima razredne nastave Požeško-slavonske županije

Mjesto održavanja: OŠ Dobriše Cesaića Požega, Slavonska ulica 8

Broj polaznika: 100

Rok prijave: Obvezna online prijava  do  27. kolovoza 2015. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Zehra Delić, Maja Husar, dip. uč., Jasna Kretić Majer, dipl. ped. i Ljerka Vugerniček,

Ciljevi: Učitelji će:

  • biti osnaženi za razvoj, izradu, provedbu i evaluaciju školskih kurikuluma prilagođenih interesima i potrebama učenika i okruženja škola,
  • uočiti nužnost aktivnijeg sudjelovanja svih dionika škole u stvaranju školskog kurikuluma,
  • upoznati kurikulumski pristup i osnovne koncepte (nacionalni kurikulum, školski kurikulum),
  • biti upoznati  s aktualnim pitanjima kurikulumske politike u Europi,
  • dobiti prikaz razvoja kurikuluma u Hrvatskoj (uvođenje kurikulumskog pristupa, kurikulumski dokumenti, školski kurikulum),
  • upoznati metodologiju izrade, provedbe i evaluacije školskog kurikuluma. 

Oblici rada: predavanja, iskustvene radionice i izlaganja, primjer prakse, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i voditelja programa

Napomena:  

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr