Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Razvoj kreativnosti u ranoj školskoj dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: OŠ Zrinskih, Nuštar

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 4. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Marija Heffer, Ivana Petanjek, Marina Ništ, Marinela Ivić, Josipa Mamužić, Ivan Alagić

Ciljevi: sudionici će steći uvid u organizaciju rada s darovitim i talentiranim učenicima te usvojiti pojmovne odrednice socijalne kompetencije te bolje razumjeti sam proces usvajanja/učenja, primjeniti strategije individualnog i suradničkog učenja

Metode i oblici rada: predavanje, radionica; grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivana Stanić, dipl. učiteljica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 909