Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Razvoj kompetencija za demokratsku kulturu u razredu i školi

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni 

Namjena: Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća iz Građanskog odgoja i obrazovanja te koordinatorima za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama

Mjesto održavanja: Zagreb, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38 

Broj polaznika: 40 

Rok prijave: obvezna prijava do 27. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/ 

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, voditelji ŽSV-a za Građanski odgoj i obrazovanje 

Ciljevi; sudionici će:

–          analizirati rezultate istraživanja stavova učitelja/nastavnika o primjeni Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole na uzorku osnovnih i srednjih škola u projektu Vijeća Europe „Instrumenti za implementaciju Okvira kompetencija za demokratsku kulturu

–          analizirati indikatore iz dokumenta Vijeća Europe „Instrumenti za implementaciju Okvira kompetencija za demokratsku kulturu“ te istražiti poveznice s Programom međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

–          analizirati i definirati program stručnog usavršavanja kojeg izvode voditelji ŽSV-a iz GOO-a

–          planirati reginoalne skupove na kojima će se predstaviti moduli i radionice za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja

–          analizirati državne smotre iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja

–          predlagati poboljšanja za provedbu programa Građanskog odgoja i obrazovanja

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa Građanskog odgoja i obrazovanja

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008